MERCENARUL ROMAN

Sorin si Andreea BLEJNAR au transformat ANAF in firma de familie

Articol publicat in: Politica


Directoarea Juridic? de la ANAF, partenera avocatei Andreea Blejnar,sotia domnului Sorin Blejan ,presedinte ANAF


Pentru a asigura discre?ia asupra opera?iunilor de autorizare a antrepozitelor fiscale pe alcool ?i petrol, dar ?i a return?rilor de TVA, ?eful Fiscului, Sorin Blejnar, a adus-o n postul de director al Direc?iei Generale Juridice a ANAF pe colega ?i prietena so?iei sale, avocata Ioana Toma.
Partener? cu doamna Andreea Blejnar n cadrul Societ??ii Civile de Avocatur? Toma, Manolache ?i Asocia?ii, avocata Ioana Toma ?i-a f?cut debutul ca specialist n finan?ele romne?ti n ianuarie 2009, cnd a fost angajat? drept consilier personal al pre?edintelui ANAF, Sorin Blejnar.

De?i aceast? func?ie o plasa ntr-o evident? rela?ie de incompatibilitate cu meseria de avocat, mai ales n procesele de contencios administrativ n care se judeca cu statul, Ioana Toma a continuat s? practice profesia de avocat al?turi de ns??i so?ia pre?edintelui ANAF.

A?a cum vom vedea mai trziu, probabil nu ntmpl?tor, din pozi?ii diferite, ce-i drept, cele dou? colege ntr-ale avocaturii au nceput s? se specializeze n litigii ndreptate mpotriva Fiscului.

Andreea Blejnar ca so?ie a pre?edintelui ANAF, iar Ioana Toma ca angajat al ANAF la cabinetului aceluia?i pre?edinte Blejnar. Victoriile repurtate de partea marilor firme mpotriva Fiscului au recomandat-o n scurt timp pe avocata Toma drept director al Direc?iei Generale Juridice a ANAF.

Transferul Ioanei Toma din func?ia de consilier personal a lui sorin blejnar n ditamai postul de director juridic s-a f?cut n prim?vara anului 2009, la doar cteva luni de la angajarea ei n postul de consilier personal al pre?edintelui.

Nici m?car aceast? func?ie, de director juridic al ANAF, nu a convins-o pe Ioana Toma s? renun?e la contractele de reprezentare avoca?ial? prin care ap?ra diverse firme ?i grupuri de interese comerciale uneori chiar mpotriva Fiscului.

Conform propriei declara?ii de avere, n numai jum?tate de an, n perioada 1 ianuarie 2009-15 iunie 2009, Toma a c?tigat suma de 247.624 lei din activit??i de consiliere juridic? ?i reprezentare.

Evident, aceasta este doar partea declarat? a veniturilor, aranjamentele privind scoaterea unor firme din reorganizare prin acceptarea stingerii unor datorii c?tre stat fiind considerate, conform surselor, simple servicii cu valoare neimpozitat?.

Proasp?t c?s?torit? cu directorul adjunct al Direc?iei Juridice din Prim?ria Capitalei, Creci Andrei, un alt personaj controversat aflat n mijlocul multor scandaluri legate de restituirile de terenuri, Ioana Toma pare a fi renun?at la statutul de avocat abia la finele anului 2010.

O renun?are mai mult formal?, sus?in pentru Timpul surse din cadrul ANAF. C?ci, de?i n declara?ia de avere depus? la sfr?itul anului 2010 nu mai precizeaz? nici un venit realizat n cadrul Societ??ii Civile de Avocatur? Toma, Manolache ?i Asocia?ii, directoarea Ioana Toma continu? s? reprezinte la nivelul ANAF interesele anumitor entit??i comerciale, dup? cum ne-au precizat sursele.

Conform informa?iilor furnizate s?pt?mnalului Timpul, Ioana Toma ?i Andreea Blejnar ?i ofer? serviciile de consiliere societ??ii Glina SA, Combinatului Siderurgic Re?i?a, Grupului Feroviar Romn ?i Clubului Bamboo.

Avocatul Andreea Blejnar s-a judecat cu Fiscul so?ului

Fluturndu-se probabil cnd calitatea Ioanei Toma de avocat consilier personal al ?efului Fiscului ?i mai apoi de director al Direc?iei Juridice al ANAF, cnd statutul Andreei Blejnar de so?ie a ?efului Fiscului, cabinetul de avocatur? Toma, Manolache ?i Asocia?ii s-a specializat n procese derulate mpotriva Fiscului.

De exemplu, la nceputul anului 2009, cnd Ioana Toma deja era angajat? a ANAF, Toma, Manolache ?i Asocia?ii au ap?rat n instan?? firma Concas Trading n dosarul 525/116/2009 ce avea ca obiect anulare act de control taxe ?i impozite.

Avnd ca ap?r?tori tocmai cabinetul de avocatur? n care lucra Andreea Blejnar ?i Ioana Toma, societatea Glina s-a judecat atunci cu Direc?ia Finan?elor Publice C?l?ra?i.

Acela?i cuplu Andreea Blejnar-Ioana Toma a mai reprezentat firma Glina SA ?i la Curtea de Apel Bucure?ti ntr-un dosar n care prtul era tocmai Ministerul Finan?elor Publice Comisia Fiscal? Central?.

Evident, de?i aceste lucruri sunt cunoscute la nivelul institu?iilor statului cu rol de combatere a corup?iei, ns? cum ordinul Las?-l pe Sorin n pace! nu a fost contramandat, informa?iile prezentate mai sus nu s-au concretizat nc? n materiale de urm?rire penal?.

To?i oamenii pre?edintelui: adjunc?ii de la Mari Contribuabili

Flagrant prin caracterul evident al incompatibilit??ii, cazul angaj?rii Ioanei Toma, partenera din avocatur? a doamnei Blejnar, ca director al Direc?iei Juridice a ANAF nu este singurul exemplu ce ofer? m?sura aranjamentelor la nivelul conducerii Fiscului.

Deosebit de interesante sunt mecanismele de pseudocontrol ?i de acoperire a clien?ilor cotizan?i de c?tre ?efii ANAF. Potrivit informa?iilor de?inute de Timpul, Sorin Blejnar ?i-a acoperit cu oameni apropia?i ?i cele dou? posturi de directori adjunc?i ai Direc?iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), locul unde se joac? poturi de milioane de euro.

Dup? reorganizarea DGAMC, Blejnar i-a promovat aici n func?iile de directori adjunc?i pe Dr?gan Nicu?or ?i pe C?t?lin Cojocaru.

Primul dintre ei, Dr?gan, a f?cut subiectul cercet?rilor, al?turi de Blejnar, n dosarul de la Constan?a. Cel de-al doilea director, Cojocaru, este personajul ns?rcinat direct de Blejnar pentru a coordona controalele privind importurile de legume-fructe, un alt segment evazionist din care se scot sute de milioane de euro.

Mult mai important? este ns? informa?ia potrivit c?reia directorul Cojocaru este cel ce a controlat firmele Libarom Agri ?i Mike Trading, firmele de?inute de libanezul Said Baaklini implicate n ancheta dna privind returnarea TVA de 60 milioane euro.

n doar 10 zile de verific?ri, directorul Cojocaru a ajuns la concluzia c? Libarom Agri ?i Mike Trading sunt societ??i de bun?-credin??, fapt pentru care return?rile de TVA solicitate de acestea trebuie operate f?r? alte verific?ri suplimentare.

Filiera Garda Financiar?-Vam?

De?i ac?iunile la frontiere au prezentat opiniei publice sute de vame?i corup?i pentru un cartu? de ?ig?ri, marea evaziune este instrumentat? prin alte mecanisme, mult mai sensibile, coordonate de gulerele albe din birourile de la Bucure?ti.

Chiar dac? sistemele de monitorizare ?i control pot urm?ri absolut orice import masiv, informa?ia dispare imediat ce TIR-urile intr? n ?ar?. Garda Financiar? din zonele de frontier?, care ar trebui s? nregistreze n sistemul Control Trafic toate documentele importurilor ce ar ajuta la identificarea destinatarului produselor, nu face acest lucru.

Autoritatea Vamal? nu verific? ?i, la rndul ei, nu centralizeaz? nici ea documentele prin care se identific? destinatarii m?rfurilor importate. Odat? intrate n ?ar?, importurile ar trebui s? fie monitorizate de unit??ile teritoriale ale G?rzii Financiare.

Nu se face nici acest lucru, iar ntre timp n lan? apar o serie de firme-fantom? prin care bunurile sunt vndute/cump?rate f?r? a se mai pl?ti la stat TVA ?i impozitele aferente. n final, dup? ce societ??ile intermediare dispar, este deja prea trziu.

Nu ?i pentru Direc?ia de Informa?ii din cadrul ANAF, care abia atunci sesizeaz? Direc?ia Inspec?ie Fiscal? ?i Garda Financiar?. Imediat se declan?eaz? controale ?i verific?ri, ns? prejudiciile sunt stabilite doar n sarcina firmelor intermediare ce deja ?i-au schimbat administratorii ?i ac?ionarii.

Deci nu se mai recupereaz? nimic. Se fac ns? bilan?uri, se raporteaz? rezultate extraordinare, dar nici un leu nu intr? n bugetul statului.(sursa:Timpul)Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X